Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 • Duy trì, quản lý khách hàng theo từng mảng thị trường thuộc các lĩnh vực như: giáo dục, sản xuất, chính phủ, y tế ...; 
 • Tìm kiếm và phát triển tệp khách hàng mới, tạo lâp mối quan hệ khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng hiện có của công ty; 
 • Lập báo giá, hồ sơ chào thầu các dự án CNTT, theo dõi tiến trình thanh toán, công nợ và hợp đồng/ phụ lục đầy đủ; 

 

 

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành CNTT, QTKD ... hoặc có kiến thức về kinh doanh trong lĩnh vực CNTT, giải pháp thông minh, telecom, ISP ...; 
 • Có kinh nghiệm kinh doanh B2B (bắt buộc); 
 • Đam mê phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực CNTT, điện toán đám mây; 
 • Ngoại hình: khá, giao tiếp tự tin, không ngại khó. 

Similar Jobs

 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Nhân viên kinh doanh online, Nhân viên kinh doanh Online Sale Online
 • Number of positions: 5
 • Posted: 03/10/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Scrum Master
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/10/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kỹ sư Tech support Cloud
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/10/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: IT Specialist, Chuyên viên IT, Nhân viên IT, IT Engineer, IT Assistant, IT Executive, Kỹ sư hệ thống, database, Kỹ sư quản trị cơ sở dữ liệu
 • Number of positions: 2
 • Posted: 02/10/2023
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Cloud Security Engineer, Cloud Security Engineer, Trưởng nhóm Cloud Openstack, Nhân viên Cloud Openstack
 • Number of positions: 5
 • Posted: 02/10/2023
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Da Nang
 • Required skills: Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT, Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT Account Manager, Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT Account Executive, Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT Account Executive, Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT Account Manager, Chuyên viên Kinh doanh Account Manager
 • Number of positions: 40
 • Posted: 02/10/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kỹ sư quản trị CSDL, Kỹ sư quản trị CSDL, Kỹ sư quản trị hệ thống, CNTT
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/10/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Tư Vấn Giải Pháp CNTT - Presale
 • Number of positions: 20
 • Posted: 02/10/2023
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Internal Communication & Marketing Intern, Internal Communication & Marketing Intern
 • Number of positions: 1
 • Posted: 11/09/2023
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Kỹ sư tư vấn giải pháp CNTT
 • Number of positions: 1
 • Posted: 09/09/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Nhân viên thiết kế, Designer, Chuyên viên thiết kế
 • Number of positions: 1
 • Posted: 09/09/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.