Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Thực hiện các công việc chuyên môn: hỗ trợ cho công tác tư vấn qua việc xây dựng các giải pháo an toàn thông tin & bảo mật và đề xuất kỹ thuật. 
 • Thiết kế và phát triển sản phẩm: xây dựng năng lực giải pháp công nghệ trong mảng công nghệ được giao; 
 • Đóng gói các giải pháp công nghệ, cung cấp các biểu mẫu giúp các nhân viên kỹ thuật nhanh chóng tùy biến được giải pháo cho trường hợp tương tự; 
 • Thiết kế chi tiết cho các hệ thống công nghệ được phân công theo chuyên môn; 
 • Triển khai: tham gia trực tiếp vào các dự án có yêu cầu công nghệ cao liên quan mảng chuyên môn hoặc các dự án lớn; 
 • Nghiên cứu công nghệ, giải pháp thực hiện phát triển giải pháp công nghệ và đóng gói để đào tạo và chuyển giao nội bộ; 
 • Viết hồ sơ thầu; 
 • Đào tạo nội bộ theo kế hoạch hoạt động của bộ phận. 

Job Requirement

 • Kiến thức chuyên sâu ít nhất một trong các mảng về An toán Thông tin như:

+ Phần mềm dò quét lỗ hỏng bảo mật (Nexpose, Rapid 7, Acunetix, Core Impact, IBM Appscan ...); 

+ Pentest: Pentest web app, pentest mobile, pentest system, network ...; 

+ Kiến thức về giải pháp bảo mật: thiết bị tường lửa, thiết bị IPS/ IDS giải pháp chống APT, SIEM ... (của các hãng hiện có trên thị trường), end poin security (EDR); 

+ Kiến thức về mạng (Network) của Cisco hoặc tương đương, kiến thức về các hệ thống nền Unix/Linux hoặc tương đương. 

+ Có kiến thức về mã độc máy tính/ hacking là một lợi thế; 

+ Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, ham học hỏi, kỷ luật. 

 

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: IT Specialist, Chuyên viên IT, Nhân viên IT, IT Engineer, IT Assistant, IT Executive, Kỹ sư hệ thống, database, Kỹ sư quản trị cơ sở dữ liệu
 • Number of positions: 2
 • Posted: 15/04/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT, Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT Account Manager, Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT Account Executive, Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT Account Executive, Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT Account Manager, Chuyên viên Kinh doanh Account Manager
 • Number of positions: 10
 • Posted: 15/04/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Chuyên viên Tư Vấn Giải Pháp CNTT - Presale
 • Number of positions: 1
 • Posted: 11/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kỹ sư hệ thống, System Engineer, IT Specialist, Chuyên viên IT, Nhân viên IT, IT Engineer, IT Assistant, IT Executive, Chuyên viên IT Network, Kỹ sư hệ thống System Owner
 • Number of positions: 10
 • Posted: 08/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kỹ Sư Quản Trị Hệ Thosogn, Kỹ Sư Quản Trị Hệ Thống
 • Number of positions: 5
 • Posted: 02/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kỹ sư khai thác Network SO, Kỹ sư Network
 • Number of positions: 2
 • Posted: 02/04/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Trưởng phòng quản trị hệ thống, system Manager, System
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/04/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Kỹ sư hệ thống, System Engineer, IT Specialist, Chuyên viên IT, Nhân viên IT, IT Engineer, IT Assistant, IT Executive, Chuyên viên IT Network, Kỹ sư hệ thống System Owner
 • Number of positions: 5
 • Posted: 02/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Nhân viên kinh doanh sản phẩm - Product sale, Nhân viên kinh doanh sản phẩm, Nhân viên kinh doanh sản phẩm - Product Sale, Nhân viên phát triển kinh doanh, Business development officer, Chuyên viên phát triển, Business Development Executive, Business Development Specialist, Business Development Staff, Chuyên viên phát triển kinh doanh
 • Number of positions: 10
 • Posted: 02/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kỹ sư quản trị ứng dụng CNTT
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/04/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Chuyên viên Tư Vấn Giải Pháp CNTT - Presale
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.