Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Trực tiếp tham gia thiết kế, lập trình, nâng cấp phần mềm, sử dụng ngôn ngữ lập trình Java; 
2. Phân tích yêu cầu, đặc tả yêu cầu nghiệp vụ, tính toán nỗ lực triển khai; 
3. Tiến hành xem xét mã, tối ưu hóa mã nguồn và sửa lỗi cho các thành viên của đội dự án. Tham gia thiết kế cơ sở dữ liệu, mô hình hệ thống CNTT; 
4. Trực tiếp thiết kế mô hình tổng thể, mô hình logic, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế các phân hệ quan trọng của hệ thống CNTT.

Job Requirement

1. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT/ĐTVT hoặc các chuyên ngành liên quan; 
2. TOEIC tối thiểu 500 điểm hoặc chứng chỉ khác tương đương; 
3. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong phát triển ứng dụng bằng Java; 
4. Có kinh nghiệm Spring boot, kinh nghiệm làm việc với open source, kinh nghiệm Go; 
5. Có các kỹ năng về: HTML5, CSS / CSS3, JavaScript / TypeScript (jQuery/Prototype/DOJO), JSON và AJAX; Sử dụng Javascript framework AngularJS hoặc ReactJS;
6. Có kỹ năng xử lý vấn đề. 

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kỹ sư quản trị hệ thống, Kỹ sư quản trị hệ thống, Kỹ sư quản trị hệ thống System Admin, System Admin, System Admin, System Admin, System Owner, System engineer, IT Specialist, Chuyên viên IT, Nhân viên IT, IT Engineer, IT Assistant, IT Executive, Kỹ sư hệ thống
 • Number of positions: 30
 • Posted: 31/03/2023
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Da Nang
 • Required skills: Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT, Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT Account Manager, Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT Account Executive, Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT Account Executive, Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT Account Manager, Chuyên viên Kinh doanh Account Manager
 • Number of positions: 40
 • Posted: 29/03/2023
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills:
 • Number of positions: 5
 • Posted: 28/03/2023
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Binh Duong
 • Required skills:
 • Number of positions: 10
 • Posted: 28/03/2023
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Senior Reactjs Developer, Senior Reactjs Developer, reactjs, nodejs, java
 • Number of positions: 3
 • Posted: 22/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: IT Specialist, Chuyên viên IT, Nhân viên IT, IT Engineer, IT Assistant, IT Executive, Kỹ sư hệ thống, database, Kỹ sư quản trị cơ sở dữ liệu
 • Number of positions: 2
 • Posted: 09/03/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 3
 • Posted: 07/03/2023
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Chuyên viên Marketing, Nhân viên Marketing, Marketing Executive, Marketer, Nhân viên Digital Marketing, Marketing Operations Officer, Chuyên viên marketing online, Nhân viên marketing online, Marketing Specialist, Marketing Executive, Nhân viên Marketing, Online Marketing Executive, Marketing Coordinator, Chuyên viên tác nghiệp Marketing, Marketing Operations Specialist, Marketing Operations Executive, Chuyên viên Digital Marketing, Digital Marketer, Online Marketer
 • Number of positions: 1
 • Posted: 07/03/2023
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Cloud Security Engineer, Cloud Security Engineer, Trưởng nhóm Cloud Openstack, Nhân viên Cloud Openstack
 • Number of positions: 5
 • Posted: 06/03/2023
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Binh Duong
 • Required skills:
 • Number of positions: 10
 • Posted: 07/02/2023
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Kỹ sư phát triển hệ thống Openstack, Devops Engineer
 • Number of positions: 10
 • Posted: 10/01/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.