Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review

Job Description

1. Chủ trì công tác vận hành Hệ thống CSDL: 

 • Kiểm tra CSDL đầu ngày và cuối ngày
 • Cài đặt/Tạo môi trường CSDL mới
 • Kiểm tra/khắc phục các lỗi trên CSDL
 • Cập nhật bản vá CSDL
 • Tối ưu hóa hiệu suất CSDL
 • Phối hợp sửa các lỗi về câu lệnh SQL/Index
 • Báo cáo tình trạng CSDL
 • Xây dựng/điều chỉnh các tài liệu hướng dẫn cài đặt, vận hành CSDL
 • Sao lưu CSDL

2. Xây dựng quy trình/ hướng dẫn vận hành hệ thống CSDL, tổ chức đào tạo, đề xuất các phương án nâng cao chất lượng các Kỹ sư ngành Vận hành
3.Xử lý các vấn đề kỹ thuật phức tạp, khó, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng mạng, KPI dịch vụ, trải nghiệm khách hàng
4. Nghiên cứu, đánh giá, thử nghiệm và đề xuất áp dụng các công nghệ, giải pháp mới liên quan đến CSDL
5. Hỗ trợ công tác vận hành hệ thống ứng dụng

 

Job Requirement

Bằng cấp/ chứng chỉ:

 • Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Công nghệ Thông tin
 • Có chứng chỉ OCA, OCP của Oracle, MS SQL Server

Kinh nghiệm:

 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm Quản trị hệ thống CSDL Oracle, SQL Server, ...
 • Có kiến ​​thức nhưng không giới hạn về MySQL, MongoDB, …
 • Có kiến ​​thức về giải pháp Oracle HA, Oracle RAC, Oracle Data Guard, replication, v.v.
 • Có kiến thức về hệ điều hành máy chủ, mạng, bảo mật thông tin
 • Cần có kinh nghiệm trong việc phân tích, điều chỉnh hiệu suất các câu lệnh SQL
 • Có khả năng viết package, procedure, trigger, ...
 • Kỹ năng viết kịch bản shell là một lợi thế
 • Đã có kinh nghiệm làm việc với một trong các hệ thống Cloud là lợi thế

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Chuyên viên phát triển sản phẩm, Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm, R&D Specialist, Quản lý sản phẩm lĩnh vực Cloud -, Quản lý sản phẩm lĩnh vực Cloud - Product manager, Product manager, Production Manager, Giám sát sản xuất, Manufacturing Manager, Quản đốc sản xuất, Production Controller, Quản Đốc Sản Xuất, Quản Lý Sản Xuất, Production Assistant Manager, Quản Lý Sản Phẩm
 • Number of positions: 5
 • Posted: 04/12/2023
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Da Nang
 • Required skills: Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT, Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT Account Manager, Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT Account Executive, Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT Account Executive, Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT Account Manager, Chuyên viên Kinh doanh Account Manager
 • Number of positions: 40
 • Posted: 04/12/2023
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Trưởng phòng quản trị hệ thống, system Manager, System
 • Number of positions: 3
 • Posted: 02/12/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Nhân viên ISO & Quản lý chất lượng, Nhân viên Quản lý chất lượng hệ thống ITSM, Nhân viên Quản lý chất lượng hệ thống ITSM
 • Number of positions: 1
 • Posted: 27/11/2023
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Kỹ sư phát triển hệ thống Openstack, Devops Engineer
 • Number of positions: 10
 • Posted: 27/11/2023
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Nhân viên kinh doanh sản phẩm - Product sale, Nhân viên kinh doanh sản phẩm, Nhân viên kinh doanh sản phẩm - Product Sale, Nhân viên phát triển kinh doanh, Business development officer, Chuyên viên phát triển, Business Development Executive, Business Development Specialist, Business Development Staff, Chuyên viên phát triển kinh doanh
 • Number of positions: 1
 • Posted: 27/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Nhân viên kinh doanh sản phẩm - Product sale, Nhân viên kinh doanh sản phẩm, Nhân viên kinh doanh sản phẩm - Product Sale, Nhân viên phát triển kinh doanh, Business development officer, Chuyên viên phát triển, Business Development Executive, Business Development Specialist, Business Development Staff, Chuyên viên phát triển kinh doanh
 • Number of positions: 10
 • Posted: 27/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kỹ sư quản trị CSDL, Kỹ sư quản trị CSDL, Kỹ sư quản trị hệ thống, CNTT
 • Number of positions: 1
 • Posted: 21/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kỹ sư quản trị CSDL, Kỹ sư quản trị CSDL, Kỹ sư quản trị hệ thống, CNTT
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/11/2023
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Binh Duong
 • Required skills: Nhân viên Vận hành NOC IT
 • Number of positions: 10
 • Posted: 08/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Scrum Master
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/10/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.