Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development

Job Description

- Giám sát và vận hành hệ thống CNTT đảm bảo các thành phần trong hệ thống vận hành hiệu quả, đúng quy trình và SLA
- Theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu năng của hệ thống, nghiên cứu các giải pháp công nghệ mới để đưa ra các cảnh báo, đề xuất kịp thời nhằm duy trì tính ổn định và độ sẵn sàng cao của hệ thống

- Thường xuyên đánh giá hệ thống để phát hiện các điểm yếu trong hệ thống, đề xuất các giải pháp khắc phục, sao lưu dữ liệu định kỳ của hệ thống để sẵn sàng phục hồi khi có sự cố hỏng hóc, đặc biệt khí có thảm họa xảy ra ảnh hưởng đến hệ thống(hỏa hoạn, cháy nổ, động đất, thiên tai, thao tác sai trên hệ thống….)

 

Job Requirement

Bằng cấp:

 • Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Công nghệ Thông tin

Kinh nghiệm:

 • Đã trực tiếp tham gia triển khai các hệ thống mạng LAN, mạng WAN, Internet, cài đặt và cấu hình các máy chủ Windows Server, Linux, Sun Solaris, ESX Server,SAN Storage, SAN Switch, triển khai các dịch vụ Công nghệ thông tin cơ bản như Active Directory, DNS, DHCP, WebServer, File Server, Mail Server, hệ thống máy chủ ảo, hệ thống sao lưu và phục hồi dữ liệu, hệ thống Proxy…
 • Đã trực tiếp cấu hình, cài đặt các thiết bị mạng như Modem, Access Point, Switch Layer 3, Router, Firewall 
 • Đã trực tiếp cài đặt, quản trị, sao lưu và phục hồi dữ liệu, hỗ trợ nâng cấp cập nhật phần mềm OS, cơ sở dữ liệu trên các cơ sở dữ liệu như MySQL, MS SQL, Oracle.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Chuyên viên phát triển sản phẩm, Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm, R&D Specialist, Quản lý sản phẩm lĩnh vực Cloud -, Quản lý sản phẩm lĩnh vực Cloud - Product manager, Product manager, Production Manager, Giám sát sản xuất, Manufacturing Manager, Quản đốc sản xuất, Production Controller, Quản Đốc Sản Xuất, Quản Lý Sản Xuất, Production Assistant Manager, Quản Lý Sản Phẩm
 • Number of positions: 5
 • Posted: 04/12/2023
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Da Nang
 • Required skills: Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT, Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT Account Manager, Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT Account Executive, Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT Account Executive, Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT Account Manager, Chuyên viên Kinh doanh Account Manager
 • Number of positions: 40
 • Posted: 04/12/2023
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Trưởng phòng quản trị hệ thống, system Manager, System
 • Number of positions: 3
 • Posted: 02/12/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Nhân viên ISO & Quản lý chất lượng, Nhân viên Quản lý chất lượng hệ thống ITSM, Nhân viên Quản lý chất lượng hệ thống ITSM
 • Number of positions: 1
 • Posted: 27/11/2023
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Kỹ sư phát triển hệ thống Openstack, Devops Engineer
 • Number of positions: 10
 • Posted: 27/11/2023
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Nhân viên kinh doanh sản phẩm - Product sale, Nhân viên kinh doanh sản phẩm, Nhân viên kinh doanh sản phẩm - Product Sale, Nhân viên phát triển kinh doanh, Business development officer, Chuyên viên phát triển, Business Development Executive, Business Development Specialist, Business Development Staff, Chuyên viên phát triển kinh doanh
 • Number of positions: 1
 • Posted: 27/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Nhân viên kinh doanh sản phẩm - Product sale, Nhân viên kinh doanh sản phẩm, Nhân viên kinh doanh sản phẩm - Product Sale, Nhân viên phát triển kinh doanh, Business development officer, Chuyên viên phát triển, Business Development Executive, Business Development Specialist, Business Development Staff, Chuyên viên phát triển kinh doanh
 • Number of positions: 10
 • Posted: 27/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kỹ sư quản trị CSDL, Kỹ sư quản trị CSDL, Kỹ sư quản trị hệ thống, CNTT
 • Number of positions: 1
 • Posted: 21/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kỹ sư quản lý CSDL, CSDL, CNTT, Hệ thống CSDL, Oracle, MS SQL, Mongo DB, Cloud
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/11/2023
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Binh Duong
 • Required skills: Nhân viên Vận hành NOC IT
 • Number of positions: 10
 • Posted: 08/11/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Scrum Master
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/10/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.