Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Tham gia nghiên cứu các giải pháp công nghệ, thiết kế, triển khai hệ thống cho các sản phẩm CDN và Multi Media nói chung.

2. Phối hợp với Product Manager (PM), Business Analytic(BA) và Software Developer theo mô hình Agile để phát triển, đưa ra thị trường các sản phẩm mới hoặc nâng cấp, cải tiến các tính năng.

3. Lên thiết kế, cài đặt triển khai hạ tầng và hệ thống cung cấp dịch vụ CDN; vận hành, hỗ trợ kỹ thuật (lớp 2) cho Khách hàng; tham gia đảm bảo ATTT và xử lý sự cố hệ thống mình phụ trách.

4. Xây dựng các tài liệu Datasheet; Hướng dẫn quản trị, vận hành hệ thống, đào tạo cho đội ngũ hỗ trợ Kỹ thuật (Tech support).

5. Tham gia hỗ trợ tư vấn giải pháp và triển khai các dự án cho Khách hàng khi cần.

 

Job Requirement

1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, Khoa học máy tính, ĐTVT hoặc tương đương.

2. Có kiến thức và hiểu biết về quản trị Windows, Linux, các ứng dụng máy chủ Web, DNS, FTP, Proxy… Các kiến thức networking cơ bản: IP, Vlan, STP, Trunking, Lacp, Vpc, Routing (Static, OSPF, BGP) mức cơ bản…

3. Có hiểu biết cơ bản về nguyên lý cung cấp mạng lưới phân phối nội dung và CDN.

4. Kiến thức nền tảng ảo hóa Vmware hoặc Openstack.

5. Nắm cơ bản về kiến trúc microservice, các ứng dụng liên quan: Container Engine, Container orchestration, Docker/Containerd, Kubernetes…

Ưu tiên:

 • Có khả năng lập trình mức cơ bản với ít nhất 1 ngôn ngữ (Java, Python, Bash script);
 • Có kiến thức và hiểu biết sâu về thiết kế hoặc triển khai các hệ thống đáp ứng số lượng user lớn, tải cao và độ trễ thấp là 1 lợi thế HOẶC đã từng tham gia nhóm phát triển hoặc vận hành hệ thống cung cấp dịch vụ CDN hoặc tương tự.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: IT Specialist, Chuyên viên IT, Nhân viên IT, IT Engineer, IT Assistant, IT Executive, Kỹ sư hệ thống, database, Kỹ sư quản trị cơ sở dữ liệu
 • Number of positions: 2
 • Posted: 15/04/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT, Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT Account Manager, Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT Account Executive, Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT Account Executive, Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT Account Manager, Chuyên viên Kinh doanh Account Manager
 • Number of positions: 10
 • Posted: 15/04/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Chuyên viên Tư Vấn Giải Pháp CNTT - Presale
 • Number of positions: 1
 • Posted: 11/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kỹ sư hệ thống, System Engineer, IT Specialist, Chuyên viên IT, Nhân viên IT, IT Engineer, IT Assistant, IT Executive, Chuyên viên IT Network, Kỹ sư hệ thống System Owner
 • Number of positions: 10
 • Posted: 08/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kỹ sư khai thác Network SO, Kỹ sư Network
 • Number of positions: 2
 • Posted: 02/04/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Trưởng phòng quản trị hệ thống, system Manager, System
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/04/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Kỹ sư hệ thống, System Engineer, IT Specialist, Chuyên viên IT, Nhân viên IT, IT Engineer, IT Assistant, IT Executive, Chuyên viên IT Network, Kỹ sư hệ thống System Owner
 • Number of positions: 5
 • Posted: 02/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Nhân viên kinh doanh sản phẩm - Product sale, Nhân viên kinh doanh sản phẩm, Nhân viên kinh doanh sản phẩm - Product Sale, Nhân viên phát triển kinh doanh, Business development officer, Chuyên viên phát triển, Business Development Executive, Business Development Specialist, Business Development Staff, Chuyên viên phát triển kinh doanh
 • Number of positions: 10
 • Posted: 02/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kỹ sư quản trị ứng dụng CNTT
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/04/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Chuyên viên Tư Vấn Giải Pháp CNTT - Presale
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên phát triển sản phẩm, Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm, R&D Specialist, Quản lý sản phẩm lĩnh vực Cloud -, Quản lý sản phẩm lĩnh vực Cloud - Product manager, Product manager, Production Manager, Giám sát sản xuất, Manufacturing Manager, Quản đốc sản xuất, Production Controller, Quản Đốc Sản Xuất, Quản Lý Sản Xuất, Production Assistant Manager, Quản Lý Sản Phẩm
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.