Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Giải đáp yêu cầu hỗ trợ của khách hàng

Thông báo, phối hợp với các đơn vi xử lý sự cố

Khảo sát độ hài lòng khách hàng về chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ

Chăm sóc Khách hàng VIP

Xây dựng/ đánh giá KPI các dịch vụ..

Báo cáo định kỳ: ngày/tuần/tháng/quý/năm về tình hình tiếp nhận và xử lý yêu cầu của KH

Job Requirement

 1. Trình độ Học vấn/ Chuyên môn có Liên quan
 • Trình độ: Đại học/Cao đẳng
 • Chuyên ngành: Kinh tế/ Kỹ thuật/Công nghệ thông tin
 • Am hiểu sâu về các cách thức chăm sóc khách hàng
 • Kiến thức về các dịch vụ đang cung cấp tại Viettel IDC: tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản, chính sách giá công bố.
 • Nắm được quy trình quy định liên quan đến dịch vụ và công tác chăm sóc khách hàng
 • Ưu tiên nam
 • Yêu cầu trực theo ca
 1. Kinh nghiệm Liên quan
 • Có tối thiếu 1 năm kinh nghiệm thực tế tại các vị trí tương đương.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Nhân viên kinh doanh sản phẩm - Product sale, Nhân viên kinh doanh sản phẩm, Nhân viên kinh doanh sản phẩm - Product Sale, Nhân viên phát triển kinh doanh, Business development officer, Chuyên viên phát triển, Business Development Executive, Business Development Specialist, Business Development Staff, Chuyên viên phát triển kinh doanh
 • Number of positions: 10
 • Posted: 22/02/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Kỹ sư hệ thống, System Engineer, IT Specialist, Chuyên viên IT, Nhân viên IT, IT Engineer, IT Assistant, IT Executive, Chuyên viên IT Network, Kỹ sư hệ thống System Owner
 • Number of positions: 5
 • Posted: 22/02/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên phát triển sản phẩm, Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm, R&D Specialist, Quản lý sản phẩm lĩnh vực Cloud -, Quản lý sản phẩm lĩnh vực Cloud - Product manager, Product manager, Production Manager, Giám sát sản xuất, Manufacturing Manager, Quản đốc sản xuất, Production Controller, Quản Đốc Sản Xuất, Quản Lý Sản Xuất, Production Assistant Manager, Quản Lý Sản Phẩm
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/02/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Chuyên viên Tư Vấn Giải Pháp CNTT - Presale
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/02/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT, Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT Account Manager, Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT Account Executive, Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT Account Executive, Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT Account Manager, Chuyên viên Kinh doanh Account Manager
 • Number of positions: 40
 • Posted: 21/02/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kỹ sư quản lý CSDL, CSDL, CNTT, Hệ thống CSDL, Oracle, MS SQL, Mongo DB, Cloud
 • Number of positions: 1
 • Posted: 16/02/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Nhân Viên Đầu Tư Mua Sắm
 • Number of positions: 2
 • Posted: 05/02/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kỹ sư phát triển hệ thống Openstack, Devops Engineer
 • Number of positions: 10
 • Posted: 02/02/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: IT Specialist, Chuyên viên IT, Nhân viên IT, IT Engineer, IT Assistant, IT Executive, Kỹ sư hệ thống, database, Kỹ sư quản trị cơ sở dữ liệu
 • Number of positions: 2
 • Posted: 02/02/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Nhân viên ISO & Quản lý chất lượng, Nhân viên Quản lý chất lượng hệ thống ITSM, Nhân viên Quản lý chất lượng hệ thống ITSM
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/02/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Da Nang
 • Required skills: Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT, Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT Account Manager, Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT Account Executive, Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT Account Executive, Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT Account Manager, Chuyên viên Kinh doanh Account Manager
 • Number of positions: 40
 • Posted: 29/01/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.