Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

Gia nhập đội ngũ tiên phong dẫn dắt sự thay đổi cùng Viettel IDC
Hơn cả một công việc, Viettel IDC mang đến cho bạn cơ hội phụng sự, kiến tạo và dẫn dắt hạ tầng chuyển đổi số quốc gia.
Các nhiệm vụ chính:

1. Xây dựng hệ thống và thực hiện hoạt động kiểm soát nội bộ
- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị trong công ty xây dựng môi trường kiểm soát, các chính sách và các quy định cụ thể về hệ thống KSNB của công ty, các guideline về phương thức hoạt động, giám sát.

- ​Chủ trì phối hợp các đơn vị xác định và thực hiện quản lý rủi ro chung của Công ty

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị chuyên môn thực hiện hoạt động kiểm tra, đánh giá tổng thể và toàn diện các hoạt động của công ty

- Hoạt động kiểm tra, đánh giá phải chỉ ra được cả các điểm đạt được, các tồn tại, các rủi ro hoặc các cơ hội cải tiến, các kế hoạch hành động chi tiết cần thực hiện sau đánh giá, đồng thời phải chỉ ra được các cá nhân hoặc đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các hành động tiếp theo.

- Báo cáo kịp thời, chi tiết đề xuất lên Giám đốc công ty để xem xét, chỉ đạo, ra quyết định đối với các hoạt động của từng đơn vị, cũng như xem xét khen thưởng, hoặc phê bình nhắc nhở để các đơn vị, cán bộ nhân viên nghiêm túc thực hiện đúng quy định.

- Phối hợp với bộ phận truyền thông nội bộ, bộ phận marketing của công ty truyền thông về hệ thống KSNB và các bài học kinh nghiệm để lan tỏa những kết quả tốt, rút kinh nghiệm những tồn tại, khuyết điểm.

2.  Nhiệm vụ pháp lý
- Là đầu mối giao diện của công ty, chịu trách nhiệm về công tác pháp lý đối với các cơ quan, đơn vị bênngoài.

- Chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo nghiệp vụ của cơ quan Tập đoàn, BQP và Nhànước.

- Khi có nhiệm vụ liên quan đến các cơ quan, đơn vị bên ngoài công ty, Ban KSNB chủ động làm việc theo chức trách, nhiệm vụ đượcgiao

Job Requirement

I. Yêu cầu:

1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật hoặc các chuyên ngành liên quan
2. TOEIC tối thiểu 500 điểm hoặc chứng chỉ khác tương đương.

3. 03 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Kiểm soát nội, pháp chế.
II. Chính sách:

1. Hưởng mức thu nhập hấp dẫn thuộc top các công ty hàng đầu trong lĩnh vực CNTT tại Việt Nam.
2. Cơ hội đảm nhiệm các vị trí quản lý hoặc chuyên gia.
3. Các chế độ phúc lợi xã hội theo quy định pháp luật như: BHYT, BHXH, BHTN...
4. Các chế độ phúc lợi hấp dẫn và bền vững: Du lịch, nghỉ mát, bảo hiểm sức khỏe PVI, bảo hiểm nhân thọ cho nhân sự xuất sắc, thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh...
5. Đào tạo nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng, chứng chỉ quốc tế để phát triển hơn chuyên môn và thăng tiến nghề nghiệp.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.