Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

Giới thiệu công việc

Chúng tôi đang tìm kiếm một Tester nhiệt tình và chi tiết để gia nhập đội ngũ phát triển phần mềm của chúng tôi. Vị trí này sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo chất lượng của các ứng dụng phần mềm mà công ty phát triển. Tester sẽ làm việc chặt chẽ với các nhà phát triển, nhà phân tích kinh doanh và các bên liên quan khác để đảm bảo sản phẩm đạt được các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất.

Trách nhiệm công việc chính

- Kiểm thử phần mềm: Thiết kế, thực hiện và duy trì các kịch bản kiểm thử để kiểm tra tính năng và hiệu suất của các ứng dụng phần mềm.

- Quản lý lỗi: Ghi nhận, theo dõi và báo cáo các lỗi phần mềm. Làm việc với các nhà phát triển để xác định nguyên nhân gốc và giải quyết các vấn đề.

- Kiểm thử hồi quy: Thực hiện kiểm thử hồi quy để đảm bảo các tính năng hiện có không bị ảnh hưởng bởi các thay đổi mới.

- Tài liệu kiểm thử: Tạo và duy trì tài liệu kiểm thử, bao gồm các kịch bản kiểm thử, kết quả kiểm thử và các báo cáo chất lượng.

- Hợp tác với nhóm phát triển: Tham gia các cuộc họp nhóm và các buổi làm việc để đảm bảo hiểu rõ các yêu cầu và tiêu chuẩn kiểm thử.

- Nâng cao quy trình: Đề xuất các phương pháp và công cụ mới để cải thiện quy trình kiểm thử và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Job Requirement

1. Trình độ Học vấn/ Chuyên môn có liên quan

- Bằng cấp: Tốt nghiệp một trong các ngành liên quan đến Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc các lĩnh vực liên quan.

- Chứng chỉ kiểm thử: Các chứng chỉ kiểm thử phần mềm như ISTQB là một lợi thế.

2. Kinh nghiệm, chứng chỉ liên quan

Kinh nghiệm kiểm thử: Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm trong vai trò kiểm thử phần mềm hoặc các vị trí liên quan.

Kỹ năng kiểm thử: Thành thạo trong việc thiết kế và thực hiện các kịch bản kiểm thử, kiểm thử hồi quy và kiểm thử tự động hóa.

Kiến thức về kiểm thử tự động: Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ kiểm thử tự động như Selenium, JUnit, TestNG hoặc các công cụ tương tự.

Kiến thức về công nghệ: Hiểu biết về các nguyên lý phát triển phần mềm và các mô hình kiểm thử phần mềm.

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kỹ sư Network
 • Number of positions: 2
 • Posted: 17/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Product manager, Production Manager, Giám sát sản xuất, Manufacturing Manager, Quản đốc sản xuất, Production Controller, Quản Đốc Sản Xuất, Quản Lý Sản Xuất, Production Assistant Manager, Quản Lý Sản Phẩm
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Nhân viên thiết kế, Designer, Chuyên viên thiết kế
 • Number of positions: 1
 • Posted: 17/07/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Kỹ sư hệ thống VMware
 • Number of positions: 5
 • Posted: 16/07/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Da Nang
 • Required skills: AM/SAM/ Lead AM
 • Number of positions: 40
 • Posted: 16/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Nhân viên Vận hành NOC IT
 • Number of positions: 10
 • Posted: 12/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Property Controller, Property Administrator, Property and material Assistant, nhân viên seo, Nhân viên SEO, Marketing Operations Officer, Chuyên viên Social Media, Chuyên viên marketing online, Nhân viên marketing online, Chuyên viên PR Marketing, Marketing Specialist, Marketing Executive, Nhân viên Marketing, Marketer, Online Marketing Executive, Offline Marketing Executive, Marketing Coordinator, Nhân viên marketing kinh doanh, Chuyên viên tác nghiệp Marketing, Marketing Operations Specialist, Marketing Operations Executive, Chuyên viên Digital Marketing, Nhân viên Digital Marketing, Nhân viên sửa máy, SEM, Cộng tác viên SEO, Cộng tác viên SEM, Digital Marketer, Online Marketer, Social Media Marketer
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/07/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Chuyên viên Kinh doanh Account Manager
 • Number of positions: 10
 • Posted: 01/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: s, Security Operations Center Tier Engineer SOC Tier, Security Operations Center Tier Engineer SOC Tier, Security Operations Center Tier Engineer SOC Tier , Security Operations Center Tier Engineer SOC Tier , Security Operations Center Tier Engineer SOC Tier
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/07/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Python Developer, Kỹ sư phát triển phần mềm từ Junior trở lên, Kỹ sư phát triển phần mềm từ Junior trở lên-làm việc tại Hapulico Thanh Xuân Hà Nội, Kỹ sư phát triển phần mềm làm việc tại Hapulico Thanh Xuân Hà Nội, Kỹ sư phát triển phần mềm, Development, Kỹ sư phát triển phần mềm Semi-Senior/Senior Java, Kỹ sư phát triển phần mềm Semi-Senior/Senior Java/ senior Dotnet, Kỹ sư phát triển phần mềm Semi-Senior/Senior Java/ senior Dotnet
 • Number of positions: 3
 • Posted: 01/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Nhân viên Vận hành NOC IT
 • Number of positions: 10
 • Posted: 01/07/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.