Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

- Soạn thảo và kiểm tra các hợp đồng, thỏa thuận, các tài liệu khác liên quan đến lĩnh vực đấu thầu, đầu tư; 

- Soạn thảo, hỗ trợ, cung cấp hồ sơ pháp lý của các hợp đồng kinh tế của Công ty; 

- Làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; 

- Tập hợp và quản lý thông tin, dữ liệu, hồ sơ pháp lý khi có phát sinh; 

- Hỗ trợ các Phòng, Ban, Bộ phận khác về các vấn đề liên quan đến tư vấn pháp luật trong lĩnh vực Công nghệ; 

- Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án, phối hợp với luật sư và các bên liên quan khi có tranh chấp, kiện tụng hoặc tai nạn xảy ra;

- Tham mưu cho các cấp quản lý những vấn đề pháp lý; 

- Thường xuyên cập nhật những thay đổi về chính sách pháp luật của Nhà nước để có kế hoạch điều chỉnh cho phù hợp.

- Thực hiện các thủ tục pháp lý của Công ty (thành lập mới công ty, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh ... 

- Phối hợp với Kế toán để xử lý dữ công nợ phát sinh. 

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành Luật;

- Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong việc áp dụng luật dân sư; 

- Khả năng sắp xếp công việc tốt;

- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu khó, cẩn thận;

- Kỹ năng tin học văn phòng, thuyết trình, lập báo cáo, lập kế hoạch tốt

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.