Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Gia nhập đội ngũ tiên phong dẫn dắt sự thay đổi cùng Viettel IDC
Hơn cả một công việc, Viettel IDC mang đến cho bạn cơ hội phụng sự, kiến tạo và dẫn dắt hạ tầng chuyển đổi số quốc gia.
Các nhiệm vụ chính:

1. Quản lý, duy trì tiêu chuẩn ISO 20000-1 và hệ thống ITSM/ServiceDesk tại công ty.
2. Chủ trì triển khai, tối ưu và cập nhật hệ thống quy trình, đánh giá, lấy chứng chỉ ISO 20000-1 cho Công ty.
3. Tổng hợp đánh giá các báo cáo ITSM.
4. Đề xuất các xu thế, cập nhật của ngành ITSM cần thiết để nâng cao và phục vụ hiệu quả việc SXKD của công ty.
5. Đánh giá hiện trạng, đề xuất các giải pháp để cải tiến, nâng cao chất lượng công tác tiêu chuẩn, chất lượng hoạt động được báo cáo qua ITSM tại công ty
6. Xây dựng tài liệu, trực tiếp đào tạo, truyền thông các quy trình ISO 20000-1 trên công cụ ITSM tại Công ty.
7. Hỗ trợ vận hành xử lý thuộc vai trò Level 3 và đào tạo nhân sự quản trị hệ thống ITSM/ServiceDesk công ty.
8. Tham gia tư vấn ISO 20000-1 và ITSM cho khách hàng.
9. Rà soát các nút thắt trong việc phối hợp luồng công việc nội bộ và xử lý khai thác hiệu quả thời gian xử lý gia tăng chất lượng xử lý cho yêu cầu nội bộ/khách hàng.
10. Đào tạo ITIL căn bản để nội bộ hoặc khách hàng nhìn rõ được value mà dịch vụ mang lại.

Job Requirement

o    Chuyên ngành: Quản trị chất lượng, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin,…
o    Có chứng chỉ đánh giá viên nội bộ ISO 20000 hoặc ITSM là 1 lợi thế.
o    Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm 
o    Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về xây dựng/ duy trì hệ thống quản trị trong lĩnh vực viễn thông, Công nghệ thông tin
o    Ưu tiên các ứng viên có kiến thức và kinh nghiệm về các công cụ, phương pháp cải tiến, đo lường hệ thống chất lượng.
o    Thái độ: Có tính sẵn sàng cao, tinh thần cầu thị, có thái độ và quan hệ tốt với đồng nghiệp, cấp trên

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: IT Specialist, Chuyên viên IT, Nhân viên IT, IT Engineer, IT Assistant, IT Executive, Kỹ sư hệ thống, database, Kỹ sư quản trị cơ sở dữ liệu
 • Number of positions: 2
 • Posted: 15/04/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT, Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT Account Manager, Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT Account Executive, Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT Account Executive, Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT Account Manager, Chuyên viên Kinh doanh Account Manager
 • Number of positions: 10
 • Posted: 15/04/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Chuyên viên Tư Vấn Giải Pháp CNTT - Presale
 • Number of positions: 1
 • Posted: 11/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kỹ sư hệ thống, System Engineer, IT Specialist, Chuyên viên IT, Nhân viên IT, IT Engineer, IT Assistant, IT Executive, Chuyên viên IT Network, Kỹ sư hệ thống System Owner
 • Number of positions: 10
 • Posted: 08/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kỹ Sư Quản Trị Hệ Thosogn, Kỹ Sư Quản Trị Hệ Thống
 • Number of positions: 5
 • Posted: 02/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kỹ sư khai thác Network SO, Kỹ sư Network
 • Number of positions: 2
 • Posted: 02/04/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Trưởng phòng quản trị hệ thống, system Manager, System
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/04/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Kỹ sư hệ thống, System Engineer, IT Specialist, Chuyên viên IT, Nhân viên IT, IT Engineer, IT Assistant, IT Executive, Chuyên viên IT Network, Kỹ sư hệ thống System Owner
 • Number of positions: 5
 • Posted: 02/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Nhân viên kinh doanh sản phẩm - Product sale, Nhân viên kinh doanh sản phẩm, Nhân viên kinh doanh sản phẩm - Product Sale, Nhân viên phát triển kinh doanh, Business development officer, Chuyên viên phát triển, Business Development Executive, Business Development Specialist, Business Development Staff, Chuyên viên phát triển kinh doanh
 • Number of positions: 10
 • Posted: 02/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kỹ sư quản trị ứng dụng CNTT
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/04/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Chuyên viên Tư Vấn Giải Pháp CNTT - Presale
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.