Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Nhiệm vụ chính

 • Hướng dẫn, kiểm tra các phòng ban thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản.
 • Quản trị phần mềm QLTS, theo dõi khả năng hoạt động, đáp ứng của Phần mềm. Đề xuất chỉnh sửa, nâng cấp, bổ sung phần mềm cho phù hợp với thực tế.
 • Ban hành, sửa đổi các văn bản đảm bảo văn bản liên quan phù hợp với công tác QLTS thực tế và còn hiệu lực pháp lý.
 • Quản lý số lượng trang thiết bị đơn vị đang khai thác, sử dụng đến cá nhân. Theo dõi việc điều động và điều chuyển trang thiết bị giữa các đơn vị.
 • Thực hiện báo cáo tài sản định kỳ theo tuần/tháng/Quý/Năm
 • Thực hiện kiểm kê tài sản hàng năm
 • Thực hiện lưu hồ sơ tài liệu Quản lý tài sản
 • Nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng (5%)...

Job Requirement

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Trình độ Học vấn/ Chuyên môn có Liên quan

 • Trình độ: Tốt nghiệp Đại học ngành kế toán, tài chính, quản trị kinh doanh
 • Chuyên môn: Kế toán, tài chính
 • Ngoại ngữ: Toeic 550

Kinh nghiệm Liên quan

 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại các vị trí liên quan.
 • Có kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT,
 • Có kinh nghiệm quản lý, điều hành, làm việc trong môi trường đa văn hóa

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Kỹ sư hệ thống VMware
 • Number of positions: 5
 • Posted: 16/07/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Da Nang
 • Required skills: AM/SAM/ Lead AM
 • Number of positions: 40
 • Posted: 16/07/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Trưởng phòng/ Phó phòng Chăm sóc khách hàng, Chăm sóc khách hàng, Trưởng phòng chăm sóc khách hàng, Phó phòng chăm sóc khách hàng, Customer Service
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/07/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Chuyên viên Kinh doanh Account Manager
 • Number of positions: 10
 • Posted: 01/07/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Chuyên Viên Tư Vấn Giải Pháp CNTT - Presale
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/07/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Kỹ sư hệ thống, System Engineer, IT Specialist, Chuyên viên IT, Nhân viên IT, IT Engineer, IT Assistant, IT Executive, Chuyên viên IT Network, Kỹ sư hệ thống System Owner
 • Number of positions: 5
 • Posted: 01/07/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Business Development
 • Number of positions: 10
 • Posted: 01/07/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Kỹ sư phát triển hệ thống Openstack, Devops Engineer, Devops Engineer, Devops Engineer
 • Number of positions: 10
 • Posted: 01/07/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Nhân viên Chăm sóc khách hàng, Nhân viên dịch vụ khách hàng, Customer care staff, Customer service staff, Customer service executive, Nhân viên hỗ trợ khách hàng, Customer service representative, Customer services, trực tổng đài
 • Number of positions: 1
 • Posted: 11/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Trưởng dự án Project Mana, Trưởng dự án - Project Manager, Trưởng dự án - Project Manager, Trưởng dự án - Project Manager, Trưởng dự án - Project Manager, Trưởng dự án - Project Manager, Trưởng dự án - Project Manager, Trưởng dự án - Project Manager, Trưởng dự án - Project Manager, Trưởng dự án - Project Manager
 • Number of positions: 2
 • Posted: 10/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.