Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

 • · Phối hợp với Phòng/Ban Công ty ,TT KDQT  và Khối XT&KD nước ngoài hoàn thiện các thủ tục thành lập/giải thể chi nhánh/ Coordinate with Department of IDC, IBC and BPB to complete the opening/closing procedures of oversea Branch

  · Thực hiện các công tác liên quan đến hoạt động đối ngoại với chính quyền nước sở tạị/ Carry out foreign affairs with local government & authority

  · Quản lý toàn trình hoạt động SXKD của chi nhánh tại nước ngoài/ Manage the entire business activities of overseas branch

  · Ký kết các loại hợp đồng kinh doanh, nhân sự…tại chi nhánh nước ngoài theo đúng quy định pháp luật và quy định của công ty/ Sign all kinds of business contracts, HR ... at foreign branch in accordance with the country’s laws and company’s regulation.

  · Thu thập, tổng hợp và phân tích những thông tin quan trọng về đối thủ, sản phẩm cạnh tranh và xu thế công nghệ trên thị trường và tham mưu cho Giám đốc TT KDQT, GĐ Khối XT & KD NN về chiến lược/kế hoạch và chương trình SXKD cả chi nhánh/ Collect, sumarize and analyze the important information about competitors, competitive products and technology trends in the market in order to advise the Director of IBC & BPB on strategies/plans and business programs

  · Trực tiếp tham gia chỉ đạo, thực hiện các dự án và khách hàng lớn của Chi nhánh/ • Directly participate in managing and implementing important projects and key customers of Branch

  · Triển khai kế hoạch, chương trình hành động và chịu trách nhiệm chính kết quả hoạt động SXKD của chí nhánh/ Implement plans, action programs and be mainly responsible for the business results of Branch

  · Đề xuất quy định, chính sách và giải pháp đảm bảo nâng cao hiệu quả SXKD tại TT KDQT và Khối XT & KD NN/ Propose regulations, policies and solutions to the improvement of business efficiency in IBC & BPB

 • Hoàn thành những công việc phát sinh khác theo yêu cầu của cấp trên giao phó/ Complete other arising tasks as assigned by superiors.

Job Requirement

1. Trình độ Học vấn/ Chuyên môn có Liên quan

Educational Qualifications/ Relevant Technical Skills

 • Bắt buộc: Đại học chính quy, chuyên ngành quản trị kinh doanh, ngoại thương, CNTT hoặc các lĩnh vực có liên quan/ Compulsory: University and higher, main subjects in business administration, foreign trade, ICT or related fields
 • Ưu tiên: Chuyên ngành CNTT/ Quản trị Kinh doanh/ Priority: ICT/ Business Administration

2. Kinh nghiệm Liên quan

Relevant Work Experience

 • Bắt buộc: >= 3 năm vị trí tương đương/ Required: >= 3 years position equivalent
 • Kinh nghiệm xây dựng và triển khai các GPDN (Hạ tầng, Ứng dụng CNTT quản trị, ATTT) và GP Công nghệ mới (AI, Blokchain, IOT, Cybers…) đáp ứng nhu cầu KH trong nước và quốc tế/ Experience in making-up and implementing Business Solution (Infrastructure, IT Applications, Information Securit…y) and New technologies (AI, Blokchain, IoT, Cybers...) to meet the needs of domestic and international customers
 • Có kinh nghiệm làm việc và mạng lưới khách hàng ở nước ngoài (Ưu tiên: Singapore, Thái, Indochina, Trung Quốc, Hồng Kông, HQ…)/ Have oversea working experience and client network (Preferred: Singapore, Thailand, Indochina, China, Hong Kong,South Korea..)
 • Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, chịu được áp lực công việc cao, năng động, sáng tạo/ Be able to work independently, proactively, dynamic, creative and be withstand with high work pressure
 • Sử dụng thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng/ Proficient skills in office computer
 • Tiếng Anh giao tiếp và trình bày tốt/ English fluency in communication & presentation

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Nhân viên Chăm sóc khách hàng, Nhân viên dịch vụ khách hàng, Customer care staff, Customer service staff, Customer service executive, Nhân viên hỗ trợ khách hàng, Customer service representative, Customer services, trực tổng đài
 • Number of positions: 1
 • Posted: 11/06/2024
 • Location: Ho Chi Minh
 • Required skills: Kỹ sư khai thác Network SO, Kỹ sư Network, Trưởng phòng Tổng hợp
 • Number of positions: 2
 • Posted: 05/06/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh, Da Nang
 • Required skills: Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT, Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT Account Manager, Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT Account Executive, Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT Account Executive, Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT Account Manager, Chuyên viên Kinh doanh Account Manager, AM/SAM/ Lead AM
 • Number of positions: 40
 • Posted: 03/06/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Chuyên viên Tư Vấn Giải Pháp CNTT - Presale
 • Number of positions: 1
 • Posted: 03/06/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Thực tập nhân sự, Chuyên viên Quan hệ đối ngoại, Marketing PR Executive, PR Executive, Chuyên viên PR, PR Specialist, Public Relations Specialist, Public Relations Executive, Nhân viên PR, Chuyên viên đối ngoại, Nhân viên quan hệ đối ngoại, Nhân viên đối ngoại
 • Number of positions: 4
 • Posted: 03/06/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Thực tập nhân sự, Chuyên viên Quan hệ đối ngoại, Marketing PR Executive, PR Executive, Chuyên viên PR, PR Specialist, Public Relations Specialist, Public Relations Executive, Nhân viên PR, Chuyên viên đối ngoại, Nhân viên quan hệ đối ngoại, Nhân viên đối ngoại
 • Number of positions: 4
 • Posted: 03/06/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Thực tập nhân sự, Chuyên viên Quan hệ đối ngoại, Marketing PR Executive, PR Executive, Chuyên viên PR, PR Specialist, Public Relations Specialist, Public Relations Executive, Nhân viên PR, Chuyên viên đối ngoại, Nhân viên quan hệ đối ngoại, Nhân viên đối ngoại
 • Number of positions: 1
 • Posted: 31/05/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Thực tập nhân sự, Chuyên viên Quan hệ đối ngoại, Marketing PR Executive, PR Executive, Chuyên viên PR, PR Specialist, Public Relations Specialist, Public Relations Executive, Nhân viên PR, Chuyên viên đối ngoại, Nhân viên quan hệ đối ngoại, Nhân viên đối ngoại
 • Number of positions: 1
 • Posted: 31/05/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Thực tập nhân sự, Chuyên viên Quan hệ đối ngoại, Marketing PR Executive, PR Executive, Chuyên viên PR, PR Specialist, Public Relations Specialist, Public Relations Executive, Nhân viên PR, Chuyên viên đối ngoại, Nhân viên quan hệ đối ngoại, Nhân viên đối ngoại
 • Number of positions: 4
 • Posted: 27/05/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Thực tập nhân sự, Chuyên viên Quan hệ đối ngoại, Marketing PR Executive, PR Executive, Chuyên viên PR, PR Specialist, Public Relations Specialist, Public Relations Executive, Nhân viên PR, Chuyên viên đối ngoại, Nhân viên quan hệ đối ngoại, Nhân viên đối ngoại
 • Number of positions: 4
 • Posted: 24/05/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Thực tập nhân sự, Chuyên viên Quan hệ đối ngoại, Marketing PR Executive, PR Executive, Chuyên viên PR, PR Specialist, Public Relations Specialist, Public Relations Executive, Nhân viên PR, Chuyên viên đối ngoại, Nhân viên quan hệ đối ngoại, Nhân viên đối ngoại
 • Number of positions: 4
 • Posted: 13/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.