Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Quy hoạch, thiết kế, xây dựng, tích hợp hệ thống CNTT (40%).

 • Nghiên cứu xu hướng công nghệ về lĩnh vực CNTT trên thế giới, tư vấn, đề xuất lựa chọn các giải pháp, công nghệ mới phù hợp với nhu cầu thị trường Việt Nam và định hướng của Công ty.
 • Quy hoạch, định cỡ các hệ thống CNTT, thiết kế/thẩm định thiết kế các hệ thống CNTT thuộc phạm vi VHKT của trung tâm.
 • Đề xuất mua sắm hạ tầng, mở rộng, nâng cấp, bảo trì bảo dưỡng các hệ thống CNTT thuộc phạm vi VHKT của trung tâm.

2. Hỗ trợ công tác vận hành khai thác các hệ thống CNTT (30%).

 • Điều phối hoạt động hỗ trợ các bộ phận liên quan về vấn đề vận hành chuyên sâu, khắc phục sự cố liên quan đến hệ thống CNTT
 • Thẩm định, đánh giá các kế hoạch tác động lên hệ thống CNTT

3. Hỗ trợ tư vấn giải pháp cho các dự án hạ tầng cho khách hang (20%).

Hỗ trợ các trung tâm (TTPB,TTPN,TT Cloud), các trung tâm dữ liệu trong việc xây dựng giải pháp, tư vấn khách, triển khai sản phẩm cho khách hang liên quan đến hệ thống CNTT
4. Phối hợp triển khai, duy trì, tuân thủ, cải tiến Hệ thống (10%).

Phối hợp triển khai, duy trì, tuân thủ, cải tiến Hệ thống CNTT nhằm vận hành các hệ thống đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn.

Job Requirement

 • Trình độ: Tốt nghiệp Đại học
 • Chuyên ngành: Công nghệ thông tin / điện tử viễn thông hoặc chuyên ngành khác liên quan
 • Chuyên môn: Có kiến thức về quản trị hệ thống mạng, máy chủ, hệ thống lưu trữ, cơ sở dữ liệu và các ứng dụng CNTT.
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh TOEIC: 600 điểm hoặc chứng chỉ khác tương đương.
 • Kinh nghiệm: Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm thực tế ở các vị trí tương đương
 • Chứng chỉ: Có các chứng chỉ liên quan về lĩnh vực mạng, máy chủ, lưu trữ, cở sở dữ liệu và các giải pháp liên quan

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: IT Specialist, Chuyên viên IT, Nhân viên IT, IT Engineer, IT Assistant, IT Executive, Kỹ sư hệ thống, database, Kỹ sư quản trị cơ sở dữ liệu
 • Number of positions: 2
 • Posted: 15/04/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT, Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT Account Manager, Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT Account Executive, Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT Account Executive, Chuyên viên Kinh doanh Giải pháp CNTT Account Manager, Chuyên viên Kinh doanh Account Manager
 • Number of positions: 10
 • Posted: 15/04/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Chuyên viên Tư Vấn Giải Pháp CNTT - Presale
 • Number of positions: 1
 • Posted: 11/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kỹ sư hệ thống, System Engineer, IT Specialist, Chuyên viên IT, Nhân viên IT, IT Engineer, IT Assistant, IT Executive, Chuyên viên IT Network, Kỹ sư hệ thống System Owner
 • Number of positions: 10
 • Posted: 08/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kỹ Sư Quản Trị Hệ Thosogn, Kỹ Sư Quản Trị Hệ Thống
 • Number of positions: 5
 • Posted: 02/04/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Kỹ sư hệ thống, System Engineer, IT Specialist, Chuyên viên IT, Nhân viên IT, IT Engineer, IT Assistant, IT Executive, Chuyên viên IT Network, Kỹ sư hệ thống System Owner
 • Number of positions: 5
 • Posted: 02/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Nhân viên kinh doanh sản phẩm - Product sale, Nhân viên kinh doanh sản phẩm, Nhân viên kinh doanh sản phẩm - Product Sale, Nhân viên phát triển kinh doanh, Business development officer, Chuyên viên phát triển, Business Development Executive, Business Development Specialist, Business Development Staff, Chuyên viên phát triển kinh doanh
 • Number of positions: 10
 • Posted: 02/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kỹ sư quản trị ứng dụng CNTT
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/04/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Chuyên viên Tư Vấn Giải Pháp CNTT - Presale
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên phát triển sản phẩm, Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm, R&D Specialist, Quản lý sản phẩm lĩnh vực Cloud -, Quản lý sản phẩm lĩnh vực Cloud - Product manager, Product manager, Production Manager, Giám sát sản xuất, Manufacturing Manager, Quản đốc sản xuất, Production Controller, Quản Đốc Sản Xuất, Quản Lý Sản Xuất, Production Assistant Manager, Quản Lý Sản Phẩm
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/04/2024
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Chuyên viên tư vấn giải pháp An toán thông tin
 • Number of positions: 3
 • Posted: 27/03/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.